Kragelund & Frederiksdal

Udgivet 06/05/2024 Nyheder

Trafik i børnehøjde

En gruppe forældre har sammen med Merete Fenger arbejdet videre med de trafikale problemstillinger omkring skolevejen, og er sammen med Silkeborg Kommune blevet enige om følgende handlingsplan:

En lokal arbejdsgruppe vil 24. og 25. maj rydde det grønne område ved buslommen ved skolen

Der placeres store sten langs kanten mod indkørsel til Frederiksdalvej, så der kun kan køres ind og ud som nu af to veje

Silkeborg Kommune fjerner rødderne og lægger stabilgrus og ensretter busholdepladsen

Cyklist-lommen overfor skolens indkørsel forbedres