Frederiksdal-Kragelund Lokalråd

Lokalrådet er et af de 29 lokalråd i Silkeborg Kommune.

Lokalrådets formål fremgår af vedtægternes para. 2: “.. at være koordinerende for områdets foreninger og borgere samt at være Silkeborg kommunes samarbejdspartner i lokale spørgsmål. Lokalrådet kan tage selvstændige initiativer for at fremme gode vilkår for områdets indbyggere, forretningsliv og institutioner. Lokalrådet fungerer som en paraplyorganisation og sekretariat for områdets borgere, foreninger, institutioner og ildsjæle overfor kommunen og andre instanser i spørgsmål af fælles lokal interesse. Lokalrådet er behjælpelig med kontakt til offentlige myndigheder og andre offentlige såvel som private instanser i forbindelse med lokale tiltag eller udfordringer.”

Lokalrådet består af op til 5 medlemmer, og holder årligt 4-6 møder, hvor sager behandles. Nogle af disse møder er åbne for deltagelse af områdets borgere. Lokalrådet er selvsupplerende.

Tilknyttet Lokalrådet er græsrodsbevægelsen Kragelund med Kant (KmK), som ledes af Merete Fenger og Kresten Thue Damgaard. Denne gruppe opretter og gennemfører lokale initiativer i arbejdsgrupper, som man efter tid, ønske og ambitioner kan deltage i.