Frederiksdal-Kragelund Lokalråd

Lokalrådet er et af de 29 lokalråd i Silkeborg Kommune.

Lokalrådets formål fremgår af vedtægternes para. 2: “.. at være koordinerende for områdets foreninger og borgere samt at være Silkeborg kommunes samarbejdspartner i lokale spørgsmål. Lokalrådet kan tage selvstændige initiativer for at fremme gode vilkår for områdets indbyggere, forretningsliv og institutioner. Lokalrådet fungerer som en paraplyorganisation og sekretariat for områdets borgere, foreninger, institutioner og ildsjæle overfor kommunen og andre instanser i spørgsmål af fælles lokal interesse. Lokalrådet er behjælpelig med kontakt til offentlige myndigheder og andre offentlige såvel som private instanser i forbindelse med lokale tiltag eller udfordringer.”

Lokalrådet består af