Kragelund med Kant

Kragelund med Kant er en græsrodsbevægelse med en del undergrupper, som alle med en særlig interesse kan danne. Grupperne arbejder med at udvikle Kragelund og gøre lokalområdet synligt.

Vi har en ’flad struktur’, det vil sige, at vi lokale går sammen, får ideer og laver ting sammen, så der opstår mindre grupper hver med aktiviteter, der på særlige måder styrker det lokale fællesskab.

Alle kan komme med ideer til grupperne / nye grupper.

Det er bare at gå i gang, hvis du får en ide, som du kan videregive eller selv tage fat på.

Når ideer, kreativitet og bevægelse kommer fra os alle styrkes samhørigheden.

Grupperne kan mødes med sig selv og hinanden efter behov, og der har fra starten været to tovholdere,

Merete og Kresten – ”sammen skaber vi fællesskaber”.

Kragelund med Kant blev etableret i 2015 i samarbejde med Silkeborg Kommune.

Kragelund med Kant udddeler velkomstfolder til alle nye tilflyttere.

Alle er meget velkomne til at være med til at udvikle lokalområdet – med vigtige, spændende, sjove og skøre ting.

Koordinator
Merete Fenger
T: 24209825
E: merete.fenger@gmail.com

Koordinator
Kresten Thue Andersen
T: 51152766
E: kta@km.dk