Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening

Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening har styr på områdets spændende historie, betydende og skæve eksistenser mm.

Foreningen indsamler protokoller, materialer og billeder fra omegnen, holder udflugter og arrangerer foredrag mv.

Læs historierne, se aktivitetslisten og kontaktoplysninger på foreningens hjemmeside