Kragelund & Frederiksdal

Udgivet 25/01/2023 Nyheder

Så kan vi endelig holde stormøde

Lokalrådet holder Borgermøde mandag d. 6. marts kl. 17.00 i Kragelund Forsamlingshus.

Det bliver en kombination af møde vedr. fremtidens fælles varmeforsyning i Kragelund (og Frederiksdal), samt Lokalrådets vedtægtsbestemte årlige Borgermøde. Mødet får følgende indhold:

17.00Velkomst
17.05Intro til Varme-delen
17.10N1 – Fortæller om udfordringer for elforsyningen ved vild vækst med varmepumper og el-biler. Vise hvordan el-nettet ser ud i Kragelund og hvordan kapaciteten er pt.
17.40&GreenProject vil give et bud på, hvordan mindre byer som Kragelund og Frederiksdal kan etablere lokal, fælles varmeforsyning og hvordan et sådant projekt kan forløbe.
18.15Forsyning Danmark vil give et bud på deres model for etablering af fælles varmeforsyning i Kragelund og projektplan herfor
18.55Afrunding af Varmedelen
19.15Lokalrådets årsmøde – Dagsorden iflg vedtægterne Valg af dirigent
1. Redegørelse for rådets arbejde i den forløbne periode.
Udsendes på hjemmeside og Facebook forinden
2. Fremlæggelse af regnskab for den foregående periode.
Udsendes på hjemmeside og Facebook forinden

3. Indkommende forslag behandles
Forslag til reviderede vedtægter kan ses på Facebook forinden

4. Valg af medlemmer til Lokalrådet, revisor og revisorsuppleant
Rådet har været selvsupplerende og består i dag af
Ejner Eg Rahbæk, formand
Lars Dam Kähler, kasserer
Jan Meyhoff Christensen
Kresten Thue Andersen
Merete Fenger

Har du lyst at være med, så giv os et praj, og kan du ikke deltage på mødet
6. marts, så skriv et par ord om dig selv og hvad der driver dig. Så opstiller vi dig på
aftenen.  
5. Eventuelt  

P.v.a. Lokalrådet for Frederiksdal-Kragelund
Ejner Rahbek Fmd