Kragelund & Frederiksdal

Udgivet 25/01/2023 Nyheder

Varme-møde var godt besøgt

Godt 100 Kragelund-boere og nogle enkelte fra andre landsbyer i kommunen var mødt op til Borgermødet i Kragelund Forsamlingshus d. 6. marts.

N1 – vores el-net selskab

N1, som skal sørge for, at vi har strøm nok, var først på podiet. I korte træk kunne de berette, at man hidtil har dimensioneret ledningsnettet til 30 husstande med et behov på 425 amp. pr. husstand på én streng. Dem har Kragelund p.t. 6 af.

De nye krav skal kunne dække 1,5 elbil + varmepumpe pr. husstand. Det vil kræve 730 amp pr. husstand, hvorfor antallet af husstande reduceres til 13 husstande pr. streng.

N1 skal derfor udbygge med 9 nye stationer (strenge) i Kragelund i løbet af de kommende år for at dække behovet. Og for at kunne garantere en høj forsyningssikkerhed, skal der også lægges en ny og større forsyningsstreng fra Øster Bording til Kragelund.

Dette kan ske i løbet af 1-2 år. N1 opfordrer til, at man i givet fald koordinerer indkøb og opsætning af varmepumper og ladestandere lokalt, idet de normalt først få besked, når det er sket. Hvis ikke, kan det give udfald i strømforsyningen, såfremt antallet af installationer pludselig eksploderer.

Fælles varmeforsyning (fjernvarmenet)

Der er en grundlæggende regel for at få lov til at etablere et fjernvarmenet:

  • Der skal være positiv samfundsøkonomi (+ på CO2 regnskabet)
  • Der skal være positiv (varmeforsynings-)selskabsøkonomi (selskabet skal hvile i sig selv)
  • Der skal være positiv forbrugerøkonomi (forstået på den måde, at varmeprisen for et gennemsnitshus må ikke være højere end billigste alternativ. Billigste alternativ er p.t. en individuel luft-til-vand varmepumpe.)

&GreenProject (https://andgreenproject.dk/)

&GreenProject udvikler fjernvarmenet til landsbyer.

Det fælles og det dyre er selve fjernvarmenettet i jorden (isolerede fjernvarmerør). Selve varmekilden er underordnet og kan være gas, olie, biobrændsel, og kan udskiftes efter behov.

Men vi skal jo væk fra at brænde gas, olie og andet materiale af, så derfor foreslår &GreenProject et stort luft-til-vand anlæg (med gas eller biobrændselsfyr som back-up). Som energikilde bruger et luft-til-vand anlæg el, både til hovedproduktionen af varme, såvel som til cirkulation i nettet og udveksling i den enkelte ejendom. Varmeprisen bliver derfor meget afhængig af strømprisen.

For at imødegå denne afhængighed, kan man senere kombinere med en solcellepark eller vindmøller.

&GreenProject hjælper med at

  • Screene projektet, dvs. at foretage undersøgelser og beregninger på, om de tre grundlæggende krav kan opfyldes
  • Oprette et Amba (forbrugerejet andelsselskab), som skal eje og efterfølgende stå for driften af varmeselskabet (varmeværket)
  • Projektledelse, myndighedsgodkendelse, udbudsmateriale og tilbudsbehandling
  • Hjemsøgelse af Kommunegaranti for finansiering af projektet

Dette gør de gratis, indtil godkendelse fra myndighederne foreligger og finansiering aftalt.

Selve anlægsarbejdet foretages af de valgte entreprenører, med &GreenProject og Amba’ets bestyrelse som projektledere og styregruppe.

Skal vi have et sådant anlæg i Kragelund, skal der findes en bynær grund på ca. 1.000 m2, men dog med en afstand på ca. 50 m til nærmeste hus pga støj fra varmepumperne.

Ca 60-75 % af byens varmeforbrug skal tilslutte sig projektet for at det bliver rentabelt.

Du kan læse mere om &GreenProject og deres projekter på deres hjemmeside, og se præsentationen fra mødet her.

Forsyning Danmark (https://forsyningdanmark.dk/)

Forsyning Danmark etablerer også fjernvarmenet, som omtalt ovenfor. Men til forskel fra andre operatører på markedet, ønsker Forsyning Danmark at etablere, eje og drive fjernvarmeværket selv.

Forsyning Danmarks løsning bygger i korte træk på en ny solvarme teknologi, der kort fortalt kan varme væske op til ca 200 grader, lagre det i en stor tank med sten, hvor det via en ”dypkoger” varmes yderligere op til 300 grader, når strømprisen er billig. Det betyder også, at varmen fra tanken bruges i en dampturbine til at producere strøm med, som kan sælges til nettet, når dette er gunstigt.

Med 20% energi fra solen, brug af el, når den er billig, og salg af el, når den er dyrere, bliver prisen forudsigelig og mere stabil. Pumper til selve fjernvarmenettet og enhederne i husene drives naturligvis også af el.

Den varme væske cirkuleres i fjernvarmerørene ud til forbrugerne. Her sørger en enhed ejet, serviceret og styret af Forsyning Danmark for varme og varmt vand i husene.

Der er p.t. kun to af denne type værker i drift i Danmark: på Møn og i Hørsholm.

Termonet (www.termonet.dk)

Termonet er jordvarme i stort format. Termonet kan etableres som fællesløsninger fra to huse op til 700 husstande. Termonettet optager jordvarme fra frostfri dybde (eller fra vandføringer/vandlag) og booster det via varmevekslere op til cirkulationstemperatur. Rørene, der anvendes til cirkulation og varmeoptagelse, er ganske normale plastikrør.

Der findes et sådant anlæg i Balle, som Silkeborg Forsyning etablerede som forsøg, og nu driver til beboernes store tilfredshed.

Silkeborg Kommune har lavet en aftale med firmaet Sustain, der opererer som projektleder på termonet etableringer, på samme vis som &GreenProject. Aftalen går ud på at Sustain skal levere screeningsrapport på to områder i Silkeborg Kommune, så man kan blive klogere på, om termonet kan bruges. Kragelund er udvalgt som det ene område, og vi får derfor en gratis screening, der vil kunne bruges i vores videre arbejde med at finde den rette løsning. Dette arbejde går i gang snarest muligt.

En termonet-løsning vil selskabsmæssigt sandsynligvis skulle etableres som Amba, altså forbruger ejet og -drevet (men med mulighed for at udlicitere driftsansvaret).

Læs mere om termonet på www.termonet.dk og om Sustain på https://sustain.dk/

Hvad er næste trin?

Vi får screeningsrapporten om termonet fra Sustain, og så graver vi lidt mere i løsningerne fra &GreenProject og Forsyning Danmark.

Næste gang vi mødes, vil være for at præsentere den løsningsmodel, vi tror på.