Kragelund & Frederiksdal

Udgivet 13/01/2024 Varmeprojekt

Støt fjernvarmeprojektet

Med tilmelding på nedenstående link tilkendegiver jeg min interesseret i at blive tilsluttet en lokal fjernvarmeløsning, såfremt projektforslaget – når det foreligger – viser en acceptabel varmeøkonomi.

Min tilkendegivelse er alene bindende indtil projektforslaget foreligger, og vil blive fulgt op af min indbetaling på kr. 500,00 til Lokalrådets konto, til brug for dækning af omkostninger til udarbejdelse af projektforslaget. Et eventuelt overskydende beløb vil blive tilbagebetalt i tilfælde af projektforslagets forkastelse.

Med min tilmelding accepterer jeg, at Lokalrådet må kontakte mig pr telefon og/eller mail i relation til varmeprojektet og at tilmeldingsformularens data registreres i projektets Adressebog.

Beløbet, kr. 500,00 bedes overført til Arbejdernes Landsbank, konto 5347 0332184 eller på MobilePay til 2345 7006.