Kragelund & Frederiksdal

Udgivet 25/05/2023 Nyheder

Varme-projektet: Kun to løsninger

Forsyning Danmarks har på baggrund af deres screeningsrapport meddelt, at de ikke kan opfylde alle tre krav (Positiv nationaløkonomi, positiv selskabsøkonomi og positiv forbrugerøkonomi) ved deres løsning i en by af Kragelunds størrelse. Derfor falder denne mulighed væk.

Tilbage står valget mellem en jordvarmeløsning eller en stor Luft-til-vand løsning.

Vi har modtaget screeningsrapport på jordvarmeløsningen. Varmeforsyningsloven omfatter imidlertid ikke jordvarmeanlæg, hvorfor finansiering af et sådant anlæg p.t. er stort set umulig. Klimaministeriet er imidlertid ved at revidere Varmeforsyningsloven med henblik på at afgøre, om jordvarmeanlæg kan blive inkluderet. Der forventes en afgørelse inden udgangen af 2023.

Arbejdsgruppen vil gerne have en screeningsrapport på Luft-til-Vand anlægget. En sådan koster 50.000.

Lokalrådet har som tidligere nævnt fået bevilget 30.000 af Silkeborg Kommune til afholdelse af udgifter til informations- og mødeaktiviteter samt projektbistand i forbindelse med projektet. Vi har derfor søgt Region Midtjylland om et tilsvarende beløb, så vi kan bestille den manglende rapport. Ansøgningsfristen var medio august, så vi forventer en snarlig tilbagemelding.