Kragelund & Frederiksdal

Udgivet 07/03/2023 Nyheder

Lokalrådet: nye vedtægter og medlemmer

Ved Lokalrådets Borgermøde d. 6. marts, fik Lokalrådet godkendt beretningen for årene 2020, 2021 og 2022 samt ændring i vedtægterne, regnskabet, 4 nye medlemmer og genvalgt Poul Arne Danielsen som revisor.

Så det var en let opgave for dirigenten, Lars Faarup, at styre årsmødet sikkert igennem.

Du kan læse udvalgte punkter fra beretningen, se regnskabet og de nye vedtægter.

Under eventuelt blev Lokalrådet opfordret til at kontakte Silkeborg Kommune om tilstanden på den nye udstykning ved Skovvej. Dette var heldigt nok allerede sket.

Lokalrådet blev også opfordret til at ophænge rådets mødereferater på papir på en central plads i byen. Dette vil blive drøftet på rådets næste møde.

Merete Fenger slog et slag for folderen “Velkommen til Kragelund”, og fortalte, at der nu er 10 personer rundt i byen, der hjælper med at få uddelt folder og budt velkommen til nytilflyttere. Merete bad også om hjælp til at vedligeholde oplysninger om de forskellige foreningers, institutioners, erhvervs og interessegruppers kontaktdata.