Kragelund & Frederiksdal

Udgivet 21/06/2024 Nyheder

Varmeprojektet er udfordret

Ca. 60 borgere var mødt op til mødet d. 20. juni, og der var stor spørgelyst.

Den økonomiske beregning fra DFP bliver set på med skepsis af bl.a. Silkeborg Boligselskab og Silkeborg Kommunes Bygningsadministration, og tidligere har andre udtalt, at man ikke vil tage stilling, før der foreligger endelige tal efter en licitation.

Udarbejdelse og gennemførelse af licitation koster ca. 1 mio. kr., et beløb, som ingen ønsker at sætte på spil. Det skal derfor undersøges, om kommunegarantien dækker dette beløb.

Samtidig er der et krav fra projektet, at

  • Der skal findes 3-5 personer, som vil indgå i et AmbA’s bestyrelse.
  • Der skal findes ca. 30 ejendomme af de ca. 50, som vi ikke har haft kontakt med eller ikke har taget stilling, som vil give et positivt tilsagn, således at tilslutningsprocenten kommer op fra de nuværende 60% til 70%. Det skal vi have jeres hjælp til.
    Begge dele skal ske inden udgangen af august

Materialet fra mødet kan ses på her