Kragelund & Frederiksdal

Udgivet 06/06/2024 Nyheder

Nyt fra Kommunen

  • Så mange brugere er der til haller, sale og fodboldbaner i Kragelund
  • Ny plan for at beskytte grundvandet i Kragelund

Scroll ned for at læse de enkelte punkter

Så mange brugere er der til haller, sale og fodboldbaner i Kragelund

 En analyse viser, at der i 2023 var 204 brugere per indendørs facilitet. Det placerer Kragelund, som dem i kommunen der har 10. færrest antal brugere per indendørs facilitet.

Der er 65 forenings-fodboldspillere på 30.114 m2 boldbaner. Det svarer til, at der er 463 m2 fodboldbane per spiller. Det placerer Kragelund som dem, der har flest m2 boldbaner per spiller i kommunen.

Analysen skal bruges i dialog med foreninger og lokalområder omkring ønsker til at udvikle faciliteter til idræt. Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget, 06.05.2024, punkt 6)

Ny plan for at beskytte grundvandet i Kragelund

Der er lavet et forslag til en ny plan, der skal sikre grundvandet og dermed drikkevandet nu og i fremtiden i den nordlige del af Silkeborg Kommune herunder Kragelund.

Forslaget til Indsatsplan Nord, som planen hedder, indeholder en række retningslinjer, mål og konkrete indsatser for vandværkerne i området.

Vandværkerne har løbende været inddraget i arbejdet med planen. Hvis lokale ønsker at holde et borgermøde om forslaget til planen, stiller Silkeborg Kommune sig til rådighed for at deltage. Planen sendes snart i 12 ugers offentlig høring. Det beslutter byrådet.

(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2024, punkt 9, byrådet, 28.05.2024, punkt 11)