Kragelund & Frederiksdal

Udgivet 11/04/2019 Nyheder

Tørveeventyret

Ny udstilling om tørveindustriens storhedstid ved Bølling Sø

Fredag 3. maj, kl. 15-17, Klosterlund Museum, Kragelundvej 6A, 7442 Engesvang

Der er travlt på Klosterlund Museum for tiden. Museets ansatte og frivillige arbejder nemlig på en nyopsætning af museets eksisterende udstilling om tørveindustrien. Resultaterne af deres arbejde kan snart opleves, når museet byder alle indenfor til en festlig udstillingsåbning.
Det er museets håb, at den nye udstilling vil lukke fortællingen om tørveeventyret ved Bølling Sø op for flere og ramme et bredere publikum. Fortællingen handler om et skelsættende lokalt industrieventyr, der involverede en stor del af lokalbefolkningen – både mænd, kvinder og børn -, og som satte Bølling Sø på landkortet.

En vigtig fortælling
Bølling Sø er i dag en rekreativ perle i det midtjyske, hvor naturoplevelsen og roen trækker mange mennesker til året rundt. Men tidligere var søen en mose, der fungerede arbejdsplads for mange hundrede mennesker. Mosen var centrum for en omfattende tørveindustri, der skabte grundlag for opsving og befolkningstilvækst i området.
Den nye udstilling på Klosterlund Museum vil i højere grad forsøge at gøre historien om tørveeventyret ved Bølling Sø tilgængelig for flere. Rigtig mange på egnen har et forhold til tørvearbejdet, og de har gjort erfaringer på egen krop. Nyere generationer har ikke oplevet den tid. Men historien er også yderst relevant for dem, for det er en vigtig del af deres lokalhistorie,. Alt fra stednavne og ruiner i landskabet til togstationenes placering fletter sig ind i historien om tørveindustrien og kan kobles til de ældre generationers beretninger.
Samtidig oplever museet i denne tid, at der kommer flere gæster til, som besøger museet for første gang, og måske kommer langvejs fra. I mange andre egne af landet er tørveindustrien ikke nødvendigvis særlig velkendt.

Leg og lys i udstillingen
For at tilgængeliggøre stoffet for flere er der truffet en række valg i tråd med tidens viden om museumsformidling. I stedet for en bred og ordrig faktaformidling, er der valgt en vinkling på en række hovedtemaer, der er blandt andet sætter fokus på personerne bag tørvearbejdet – tørvematadorerne og børnearbejderne, og på de banebrydende innovationer.
I den nye udstilling er der også arbejdet med at gøre det nemmere som ny gæst at orientere sig i udstillingen. Der er også lagt vægt på at forbedre koblingen mellem tekst og genstande.
Endelig er det også vigtigt for de fleste museumsgæster i dag – især de mindste – at få mulighed for at interagere fysisk med udstillingen. Derfor har museet taget det valg, at konvertere en flot, historisk lastbil til “formidlingsgenstand”. Det vil derfor være muligt for børn og andre nysgerrige at sætte sig ind i lastbilen og lege, at man kører afsted med tørv til stationen.
Der vil også være mulighed for at konkurrere i disciplinerne tørverejsning på tid og stakting af tørv i høje tårne, når man besøger udstillingen.
Lyset er en vigtig ingrediens i udstillingsoplevelsen. Som en vigtig del af den nye udstilling er der derfor ofret ressourcer på en professionel lystekniker og nye lysinstallationer.

Se mere info og program for udstillingsåbningen på museets hjemmeside.

JULIE LOLK
Museumsinspektør, Klosterlund Museum
+45 91 89 92 93
jl@museummidtjylland.dk