Kragelund & Frederiksdal

Udgivet 09/02/2018 Kragelund med Kant

Sti gruppen

Stigruppen er etableret den 2. februar 2017, men har ligget underdrejet siden foråret 2017. På møde i Kragelund med kant den 31. januar var der opbakning til gruppen videre arbejde og flere meldte sig til at deltage i gruppen.

Hvor er vi så i dag ?

 • Forslag til 5 ruter omkring Kragelund foreligger
 • Idekatalog for Hjertestier findes (Hjerteforeningen)
 • Regler for færdsel i naturen foreligger (Skov- og Naturstyrelsen)
 • Foldere på eksisterende ruter findes (Bøllingsø og Hærvejen)

 

Hvad er mulighederne ?

 • Mål: Etablering af 4 – 5 Hjertestier med udgangspunkt i Brugsen eller Skolen/Hallen, men gerne cykelruter på befæstede veje
 • Fastlæggelse af forslag til ruter (længde 4 – 6 km.)
 • Kontakte kommunen omkring ejerforhold af veje/stier
 • Kontakte ejere omkring opsætning af lave stolper til skilte
 • Kontakte Hjerteforeningen omkring skilte
 • Kontakte Hjerteforeningen/kommunen omkring udarbejdelse af foldere
 • Planlægge event i forbindelse med indvielse af rutern

 

Hvad mangler lige her og nu ?

 • Deltagere til gruppen søges. Gerne deltagere, som kan kontakte kommunen omkring ejerforhold på veje og stier, men selvfølgelig også deltagere, som har interesse i gode ruter for alle
 • Der vil blive holdt et møde i gruppen i løbet af februar, så vi kan få fastlagt de ruter vi vil arbejde videre med

 

Hvis du vil bidrage til gruppens arbejde så send dine kontaktoplysninger til gruppens koordinator:
Jan Meyhoff Christensen
Frederiksdalvej 6, Kragelund
8600 Silkeborg
Tlf. 30 24 82 87
E-mail: jmc@outlook.dk