Kragelund & Frederiksdal

Udgivet 08/05/2019 Nyheder

Referat lokalrådsmøde

Referat af møde i Frederiksdal-Kragelund Lokalråd onsdag 10. april 2019 kl 19.15
Hos Ejner Rahbek, Bøllingsøgårdvej 11A, Kragelund
Deltagere: Lone Rosenkvist, Marianne Lund Nielsen, Birgit Ginnerup, Ejner Rahbek
Afbud: Nanna Gadgaard Larsen