Kragelund & Frederiksdal

Udgivet 07/12/2019 Nyheder

Orientering vedr. købmandsbutikken

Til alle anpartshavere, kunder og andet godtfolk i Kragelund og Frederiksdal.

På det senest afholdte bestyrelsesmøde her i September besluttede vi at informere mere omkring købmandsbutikken og ejendomsselskabet, hvad der rører sig og sker, hvordan det går, o.s.v. En orientering som retter sig mod en bred kreds, ikke bare anpartshavere, men også de kunder der handler i butikken og til lokalområdet i det hele taget.

Økonomien:
Lad det være sagt med det samme: det går godt i Købmandsbutikken.
De første 9 mndr. viser at omsætning og indtjening ligger betydeligt over det oprindelige budget der blev lagt for butikken. Ligesom besøgstallet per uge er væsentlig over det niveau som fandtes tidligere.
Vi i bestyrelsen har fået mange fine tilkendegivelser vedr. købmandsbutikken og ikke mindst den service som Thomas og hans personale yder i det daglige. Men også mange gode kommentarer vedr. et godt udvalg af varer og konkurrencedygtige priser.

Thomas og købmandsbutikken har også involveret sig markant i de lokale aktiviteter. Bl.a. i kraft af sponsorater, her kan nævnes:

  •  Håndboldherrerne er rykket op, og Thomas gav et sponsorat af trøjer til oprykningsfest.
  •  Sponsorat af Rock på Økogården. 
  •  Sponsorat af Svømmebadet.
  •  Sponsorat vedr. klubhuset i Frederiksdal
  •  Skilt/sponsorat i.f.t. hallen.
  •  Sponsorat af frugt hver uge til e-sport.

Og en helt masse “mindre” sponsorater som købmandskurve, forplejning, frugt osv. for at bakke op om de mange aktiviteter der finder sted herude. Samlet set har der været sponsorater for cirka 30.000 kr.
Derudover har man stået med en bod i hallen til gymnastikstævne.

Sidste nyt på personalesiden er at Lars Faarup er ansat til bl.a. smagsprøver på vin og hjælp til vedligehold. Så mon ikke der vanker nogle gode råd m.h.t. valg af julevinen !

Med julen forude ser købmanden frem til nogle spændende uger med julehandel og masser af kunder. Og har lovet at der vil være en masse gode tilbud frem mod jul og nytår. Så det første år med Min Købmand kan lukkes af med manér.

Kragelund Invest Aps.
Vi holder os indenfor det lagte budget m.h.t. investeringer i lokaler, varmesystem, m.m.
Ja faktisk har vi været i stand til at få lavet endnu flere ting end der oprindeligt var lagt op til i budgettet.
Vi har bl.a. fået foretaget isolering af hele loftet henover butikken (den gamle del), det skete før sommerferien i år. Og for godt 1½ måneds tid siden fik vi isoleret loftet henover vindfanget, som er temmelig koldt om vinteren og temmelig varmt om sommeren når solen står på. Vi håber det kan udjævne temperatursvingerne lidt, selvom det er svært når de to skydedøre konstant går op og i (det er vi jo trods alt glade for 😊).

Sidst men ikke mindst, glæder vi os over at Thomas her sidste fredag, har tændt op for det nye varmesystem. En varmepumpe luft-til-vand som er blevet installeret indenfor den sidste 1½ måneds tid. Det er ikke nogen hemmelighed at oliefyret, som er af ældre dato, har været en dyr fornøjelse specielt sidste vinter hvor vi renoverede og åbnede butikken. I husker nok hvor koldt det var på åbningsdagen. Det nye varmesystem er leveret og installeret udført af vores lokale Kragelund VVS, v/Kent Keller.
Så vi og især Thomas, har store forventninger til en mere rimelig varmeudgift med det nye anlæg.

Hvordan har det så kunnet lade sig gøre at vi har kunnet gennemføre disse ”ekstra” ting som i grunden ikke var indeholdt i vort oprindelige investeringsbudget ?
Svaret er: det har det kun fordi den store renovering af butikken blev udført via en kæmpeindsats af de frivillige og dermed langt billigere end vi havde regnet og budgetteret med. Det er den ”besparelse” vi nu har omsat i disse energiforbedringer, som både på kort og på langt sigt er en god investering for bygningen som sådan og ikke mindst for driftsomkostningerne til opvarmning.

Lidt malurt er der desværre også.
Som flere nok har bemærket, har der været og er problemer med gulvet i købmandsbutikken.
Det er noget som vi og Thomas er meget opmærksomme på. Og vi har gang i en dialog med leverandøren af PUR-gulvet om at finde en meget snarlig løsning på problemet.

Afslutningsvis vil jeg lige gøre alle anpartshavere opmærksom på datoen for vores generalforsamling i Kragelund Invest Aps. Den vil foregå: Lørdag d. 14. Marts 2020, Kl: 10:00. Nærmere info følger i starten af det nye år.

Med dette vil jeg gerne på forhånd ønske alle en glædelig jul og håber vi løber på hinanden til en god julehandel i vores allesammen´s Købmandsbutik.

På vegne af bestyrelsen i Kragelund Invest Aps.

Ejner Rahbek
Fmd.

PS:
 husk lige at give frivilligholdet som hjælper Thomas med vareopfyldning og vedligehold en opmuntring, et stort smil eller et klap på skulderen når i render på dem