Kragelund & Frederiksdal

Udgivet 27/08/2020 Nyheder

Lokalrådets STORMØDE udskydes

Grundet Corona var vi nødt til at aflyse og udskyde vort planlagte årlige Stormøde i Marts.
Vi har på vores Lokalrådsmøde sidste torsdag d. 20/8 vurderet behovet for at afholde Stormøde i efteråret og desuden iagttaget Corona restriktionerne som de ser ud p.t. Og er nået frem til at vi springer over Stormødet i 2020 og i stedet afholder næste Stormøde i Marts 2021.

På det årlige Stormøde hvor der bl.a. orienteres om Lokalrådets arbejde i det forløbne år, vælges der også medlemmer til Lokalrådet for den kommende periode. Det betyder at indtil Marts 2021 fortsætter de nuværende medlemmer af Lokalrådet.

I øvrigt vil vi gerne bruge lejligheden til allerede nu at opfordre de der kunne være interesserede i at deltage i Lokalrådet om at tage kontakt. Det kan enten ske via e-mail: fk.lokalraad@gmail.com eller v. henvendelse til undertegnede.

P.v.a. Lokalrådet for Frederiksdal-Kragelund

Ejner Rahbek, fmd.
24 69 01 01