Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening

Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening

Foreningen indsamler protokoller og andre materialer, samt billeder fra omegnen og holder udflugter og møder.

Formand
Teddy Greibe
Frederiksdalvej 64
8620 Kjellerup
T: 86867047 / 20207048
E: fkhistorie@gmail.com