Kragelund & Frederiksdal

Udgivet 27/01/2021 Nyheder

Kragelund og Funder kirker

I skrivende stund, midt i januar, skal vi i folkekirken igen begynde – efter jul og helligtrekonger – med at holde gudstjenester, og vi har overvejet, hvordan vi gør det bedst under de særlige corona-vilkår, som givetvis vil strække sig måneder fremover.

Vi har som samfund indstillet os på, at der går længere tid, før smitten er aftaget, og vaccinationen har fået sin virkning. Derfor må vi ’holde kirke’ på en måde, som måske kan virke mere nøgtern, men som kan give god mening alligevel.

Vi vil hér gerne gøre opmærksom på tre ting:
1) Gudstjenester – hvad nu?
2) Læs en prædiken – eller lyt til den.
3) Relevans i dag

Vandring og Minimal-gudstjeneste med musik
Vi sørger for, at gudstjenesterne afvikles forsvarligt ud fra sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det betyder, at gudstjenesten så at sige er ’skåret ind til benet’.
Minimal-gudstjenesten er kort, ca. 25 minutter, sangen bliver solo, ikke fællessang, og større fokus på musik og vi vil præsentere nogle af de nyere salmer, som skrives i disse år.
På udvalgte søndag til en refleksionsvandring med sang, fortælling og samtale på kirkegården i grupper på fem, det antal, som anbefalingerne tillader.
Antallet i kirken er justeret til 13 personer i Kragelund Kirke og 16 i Funder Kirke.
Tilmelding: Man kan tilmelde sig, hvis man gerne vil være sikker på, at der er plads.

Relevans i dag
Nogle vil sige, at det ikke er nødvendigt at gå i kirke. Måske vil der ikke være så mange, der vil deltage, som før cornatiden. Men for alle, der har gerne vil læse, lytte til eller dele musikken og historierne, som man plejer at kunne høre om i kirken, vil vi gerne gøre noget, der er relevant og forsvarligt.

Samhørighed
Budskab om samhørighed er vigtigt i denne tid, hvor vores sociale sammenkomster en sat på standby og ensomhed kan føles nærværende. Samhørighed kommer ikke bare ud af det blå. Det er brug for handling, beslutninger og forståelse: nogen, der gør noget eller siger noget, som har betydning for andre. Det kan være noget så enkelt som at hilse på hinanden, eller opslag på facebook, som opbygger fællesskab og det, at man hører sammen på trods af store forskelligheder. I kirken handler det, om hvordan samhørighed har rødder i kristendommen.

Læs eller lyt en prædiken
Hvis man vil læse en prædiken, kan man følge dette link: 2._søn._ef._helligtrekonger_2021_-_Billedprædiken.pdf (kragelundkirke.dk)

Eller lytte til en prædiken på kirkens hjemmeside: https://www.kragelundkirke.dk/forside/lydspor-fra-kirkene

Oversigt over gudstjenester
Søndag 24. januar
kl. 9.30 i Kragelund
kl. 11.00 i Funder

Søndag den 31. januar
Kl. 11.00 i Funder
Kl. 16.00 i Kragelund – Refleksionsvandring i grupper

Søndag 7. februar
Kl. 9.30 i Funder

Søndag 14. februar
Kl. 9.30 i Funder
Kl. 16.00 i Kragelund – Refleksionsvandring i grupper