Kontakt

Vi står klar, hvis du vil høre mere eller have en rundvisning i området.

Mette Tue, 22824096
Mette flyttede til Kragelund i 2014. Hun er 42 år, kulturformidler, gift og mor til børn i børnehave og skole.
Mette er musikant – og livredder blandt mange – i Kragelund.

Bettina Uhrenholdt, 53779777
Bettina flyttede tilbage til Kragelund i 2001. Hun er 46 år, SOSU.ass. på et socialt bosted, gift og har tre større børn. Bettina har været lokal FDF-leder og er aktiv i Idrætsforeningens Venner.

Jette Kofod-Nielsen, 24487281
Jette flyttede til Kragelund i 1987. Hun er 57 år, bioanalytiker, gift, mor og mormor. Jette nyder naturen og har siddet i mange bestyrelser i Kragelund bl.a. amatørteaterforeningen Krabasken.

Svend Børge Jensen, 60868688
Svend Børge er født i Kragelund. Han er 70 år og gift og har både en søster, børn og børnebørn i Kragelund. Han er aktiv i foreningslivet og besøgsven for en af de nye familier fra Syrien.