Kragelund & Frederiksdal

Udgivet 13/05/2019 Nyheder

Invitation

Kære købmands-frivillige

Vi glæder os over, at vores nye flotte købmandsbutik har fået en fin start.
Men uden jer var den nye købmandsbutik ikke blevet en realitet.
Derfor vil vi gerne sige tak til alle jer, der har ydet en frivillig indsats før, under eller efter etableringen af butikken.
Det vil vi gøre tirsdag den 4. juni kl. 17 til 19 i forsamlingshuset.
Her byder vi på en helt uformel og afslappet sammenkomst, en let anretning og lidt at drikke.
Af hensyn til det praktiske bedes du/I sørge for tilmelding senest søndag den 26. maj.

Tilmelding til Bent Søndergaard på telefon/sms 40172761.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Kragelund Invest ApS.