Kragelund & Frederiksdal

Udgivet 10/03/2020 Nyheder

Generalfors. Kragelund Invest

Aflysning af Generalforsamling i Kragelund Invest Aps. på lørdag 14. Marts

Det er med beklagelse at vi må aflyse Generalforsamlingen i Kragelund Invest Aps på lørdag d. 14. Marts i Forsamlingshuset i Kragelund s.f.a  Corona smitte risikoen.

Vi har idag og efter at have hørt regeringens anbefalinger her til middag (tirsdag), overvejet om Generalforsamlingen skulle gennemføres eller ej. Tilmeldingerne var oppe på ca. 145 her til morgen hvilket i sig selv er meget flot, men også ville betyde et stopfyldt forsamlingshus.Samt også skelet til og vurderet ud fra alders sammensætningen af de tilmeldte, hvoraf en pæn andel ligger indenfor eller tæt på den mest udsatte risikogruppe for Corona smitte.

På den baggrund og ud fra de udmeldinger og tiltag der er annonceret idag fra højeste sted, har vi i en enig bestyrelse, vurderet at generalforsamlingen ikke er mere vigtig end den kan udsættes nogle uger/måneder.
Men lad os slå fast med syvtommer søm at det går godt både for købmanden og også for Ejendomsselskabet bag.
Og endelig vende tilbage med en ny dato når Corona smittefaren forhåbentligt er aftaget.

På vegne af bestyrelsen i Kragelund Invest Aps.
Ejner Rahbek,fmd.