Frederiksdal og Kragelund lokalråd

Formand
Ejner Eg Rahbek
Bøllingsøgårdvej 11A
T: 24690101
E: ejner.eg.rahbek@gmail.com

Næstformand

Kasserer/sekretær

Sekretær