Kragelund & Frederiksdal

Udgivet 28/11/2018

Dialogmøde om outdoor i Silkeborg Kommune

Hvornår

28/11/2018    
21:00

Hvor

Arena Midt i Kjellerup
Hasselvej 15, Kjellerup, 8620

Outdoormasterplan for hele Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune inviterer til dialogmøde om outdoor i Silkeborg Kommune. Vær med til at sætte retning, kom med input til nye faciliteter og aktiviteter. Og kom med forslag til hvordan dit lokalområde kan bidrage.
Tid: Onsdag d. 28. november, 19-21.
Sted: Arena Midt i Kjellerup
Silkeborg Kommune har store ambitioner på outdoorområdet. Det har vi, fordi oplevelser i det fri er en uundværlig del af det gode liv for rigtigt mange borgere i Silkeborg Kommune. Og fordi et godt friluftsliv og gode outdoorfaciliteter er med til at gøre kommunen attraktiv at bo i, attraktiv at drive virksomhed i og attraktiv at besøge for turister.
Vi har politisk sat særligt fokus på outdoor i Silkeborg Kommunes Idræts- og fritidspolitik. Og byrådet har i 2017 med vedtagelsen af en Friluftsstrategi og udnævnelsen af Silkeborg som Danmarks Outdoorhovedstad understreget, at outdoor skal være en hjørnesten i Silkeborg Kommunes identitet.
Masterplanen skal sætte retning og indeholde konkrete indsatser Vi har besluttet at lave en Outdoormasterplan, som skal være rettesnor for kommunens arbejde på outdoorområdet. Planen skal beskrive vores mål for fremtiden. Og beskrive hvordan vi når dem.
Outdoor i Silkeborg Kommune er for alle. Derfor arbejdes der med en masterplanen med en bred tilgang til outdoor. Outdoor er i masterplanen således alle de aktiviteter, der foregår udenfor, og hvor naturen og naturoplevelsen er en afgørende del af oplevelsen.
En lokal forankret masterplan Kommunen rummer store og meget forskellige naturgivne ressourcer, som man skal udnytte i sit lokale arbejde med udviklingen af Danmarks Outdoor Hovedstad. Nogle steder dominerer skovene, imens det andre steder er åer, søer eller hedelandskaber.
Uanset hvor man bor, eller hvilke interesser man brænder for, findes der et fællesskab eller en forening, hvor man kan møde børn og voksne, som man kan dele sine oplevelser med. De stærke lokale fællesskaber skal danne udgangspunkt for udviklingen af lige netop de outdooraktiviteter og faciliteter, som man lokalt ønsker og ønsker at bidrage til etableringen af.
Det er således centralt, at der er fokus på lokalområderne i Outdoormasterplanen. Der skal være en tæt dialog med lokale interessenter, med henblik på at kortlægge muligheder og udfordringer for outdoor lokalt. Her vil lokalrådene såvel som lokale foreninger være centrale samarbejdspartnere.
Dialogmøde om dit lokalområde Masterplanen har fokus på fire lokalområder. Den sydlige del af Silkeborg Kommune, nordvest, nordøst samt Silkeborg by og opland. Silkeborg Kommune inviterer derfor til dialogmøde, hvor vi skal drøfte muligheder og ønsker på outdoorområdet i netop dit lokalområde. Og drøfte hvordan vi sammen kan skabe Danmarks bedste outdoor-kommune.