Kragelund & Frederiksdal

Udgivet 28/03/2021 Nyheder

Det nye landsbytorv i Kragelund

Med et landsbytorv i Kragelund skaber vi ramme for gode møder og sti-sammenhæng i midtbyen. Et ‘hærvejsmøbel’ gøre det muligt for de lokale mennesker og byens vandregæster at møde hinanden og åbne øjnene for det historiske og geografiske netop dette sted på Jyllands hærvej.

Målet er, at midtbyen og et kommende torv kan blive til glæde for flest muligt i fremtiden – vi vil fokusere på at knytte ’torvet’ 1) til vores lokale område, 2) til de lokale mennesker og 3) sammen med stisystem og noget visuelt, der kan skabe sammenhæng i midtbyen.

Skitser. Vi har en skitse udarbejdet af landskabsarkitekt Anita Munch, som indeholder et koncept og nogle grundideer, som danner udgangspunkt for det videre arbejde med beplantning, niveauforskelle og ’Bøllingsø’ som grundform på hærvejsmøblet.

Midtbygruppen søger økonomisk støtte via Realdanias ’Underværker’ pulje. For at Kragelund kan komme i betragtning til støtte, er det et krav at mindst 500 personer har tilkendegivet, at de støtter projektet – Derefter vurdere Realdania om de økonomisk vil støtte projektet. Det er altså ikke sikkert, at selv om 500 personer tilkendegiver interesse, at Kragelund opnår støtte – men jo flere (og mindst 500) der tilkendegiver støtte, jo bedre er chancen.

Du kan støtte projektet på Underværkers hjemmeside, under navnet ’Landsbytorv ved Hærvejen’ i – du skal tilkengive din støtte, inden den 20 April 2021

https://undervaerker.dk/udforsk-projekter/2021/landsbytorv-ved-haervejen